,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

VESELÚ VEĽKÚ NOC

Prajeme Vám pokojné a požehnané sviatky.

Mgr. Anna Miháliková a kolektív zamestnancov i žiakov ZŠ Jána Majku v Dolnej Strede

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty