,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

UVÍTANIE DO ŽIVOTA

Vo štvrtok, 04.05.2023, naši žiaci z dramatického krúžku uvítali do života najmenších Dolnostreďanov. 👶🏻

Prajeme im krásny život v zdraví. 🤎

Modlitba za dieťa

Pár krásnych jarí nám pred očami klíčia.

Kým ľudský údel zložia do hlávky.

Nechodia – bežia,

nehovoria – len kričia.

A vybuchujú – živé prskavky.

Detičky ľudí, škovránky v Božom poli.

Čože to pijú z Jeho stupaje?

Že pod ich košieľkou

čo bolí, dvakrát bolí,

no radosť trikrát mocná je.

Počuješ v noci hrmot ťažkých vlakov

do Osudu, čo všade nájde ťa.

Oželieš všetko –

vzduch, vodu, zver i vtákov.

No pomodlíš sa vrúcne za dieťa.

Tak dlho si ho na ramenách nosil,

až sám si ostal v jeho náručí.

A ak si dávno Boha nepoprosil,

aj modliť sa

ťa ono naučí.

M. Rúfus

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty