,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ÚČELOVÉ CVIČENIA A DIDAKTICKÉ HRY

Pondelkový slnečný deň sme mali v škole účelové cvičenia a didaktické hry. V úvode sme sa venovali teoretickej príprave. Porozprávali sme sa o riešení mimoriadnych udalostí, ako reagovať pri ohrození života, zdravia, majetku.

Nasledovala zdravotná príprava, ktorá nás oboznámila so základnými zásadami prístupu k zranenému, technickou a zdravotníckou prvou pomocou. Veľmi pekne ďakujeme p. Fekulovi – riaditeľovi územného spolku SČK Galanta, ktorý nám pripomenul všeobecné zásady prvej pomoci, prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život – krvácanie, zastavenie dýchania, strata vedomia a šok.

Potom sme sa vybrali na „pochod“, aby sme poznávali aj svoje okolie, prírodu, zásady pobytu v nej a vedieť ju chrániť.  Pripravili sme sa na zvládnutie pohybu a orientácie v prírode pomocou mapy a buzoly.

V cieli náš čakali členovia Turistického oddielu s p. Jendekovou, ktorým ďakujeme za to, že pre nás pripravili a označili trasu, parádnu opekačku a zlatý klinec programu – futbalový zápas.

Dnešný deň bol pre nás plný zážitkov. Zvládli sme to aj napriek vysokým teplotám. Ďakujeme!

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty