,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

TVORIVÉ DIELNE

„Vianoce sú sviatky, ktoré máme tráviť s našimi najbližšími.“ Myšlienka, ktorá dokonale vystihuje stredajšie popoludnie strávené so starými mamami v Klube dôchodcov v Dolnej Strede. Pripravili si pre nás tvorivé dielne na tému „Vianoce“. Spoločne sme zdobili vianočné medovníky. Na scénu tak prišla kreativita a fantázia. A výsledok bol očarujúci. Anjeli, vianočné stromčeky, hviezdičky, podkovičky boli výsledkom našej spoločnej práce. Výrobky starké venovali deťom aj kolektívu zamestnancov školy ako darčeky pod vianočný stromček. V očiach dôchodcov a detí bolo vidno radosť a nadšenie, že aj oni dokázali vlastnoručne zhotoviť niečo jedinečné, čo v obchodoch rozhodne nenájdu. Pri týchto aktivitách sa všetci niečo nové naučili, využili svoju kreativitu a taktiež sa aj zabavili. Deti ich odmenili spevom vianočných a zimných piesní a kolied, recitáciou básničiek. Na záver sme si vzájomne popriali krásne Vianoce, veľa zdravia a šťastia v novom roku.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty