,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pred 50 rokmi sa vo Švédsku prvý raz zišli zástupcovia krajín na medzinárodnom stretnutí o životnom prostredí. Spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí je Svetový deň životného prostredia (World Environment Day), ktorý si pripomenieme v nedeľu 5. júna.

Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Štokholme v dňoch 5. až 16. júna 1972 pod heslom Je len jedna Zem, upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Účastníci konferencie zo 112 štátov schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, čím po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Konferencia viedla aj k založeniu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).

Svetový deň životného prostredia sa oslavuje 5. júna a to už od roku 1973, pričom každoročne ho organizuje iná krajina, v ktorej sa konajú oficiálne oslavy. Každý rok sa zároveň zameriava na konkrétnu tému, ktorá sa dotýka napríklad otázok znečisťovania morí, globálneho otepľovania, udržateľnej spotreby či kriminality v oblasti voľne žijúcich živočíchov.

Prvý Svetový deň životného prostredia sa niesol v roku 1973 v duchu hesla Iba jedna Zem.

Síce trochu neskôr, ale predsa sme v rámci environmentálnej výchovy troška upravili okolie našej školy. Pravdou je, že niekedy sa nám do toho nechce, no potom zistíme, že v čistejšom prostredí sa cítime vždy lepšie. 💚🌳🌿

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty