,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SVETOVÝ DEŇ ZEME

22.apríl- SVETOVÝ DEŇ ZEME

🌎💚Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako to môžeme urobiť? Medzinárodná platforma Earth Day odporúča zaviesť do každodenného života pár zmien. Napríklad nás vyzýva na obmedzenie používania plastov, šetrenie vodou, kúpu lokálnych potravín, používanie prírodných hnojív či zapojenie sa do dobrovoľníckych činností. Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších!

🌎💚Dnes vo farbách našej krásnej Zeme sme si pozreli video o dôsledkoch nešetrného zaobchádzania pre prírodu aj pre ľudí, v skupinách sme vyjadrili svoje predstavy o čistej prírode, návrhy akými zmenami vo svojom správaní môžeme prispieť k zlepšeniu klimatických podmienok a svoje poznatky o znečisťovaní planéty.

Z našej krásnej planéty sme si urobili kamaráta v veselou čiapkou.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty