,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SVETOVÝ DEŇ KNIHY

Oslava Svetového dňa knihy je prejavom úcty tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu vzostupu ľudstva, ocenením knihy nielen ako prostriedku a výsledku poznania, ale aj jeho uchovania pre budúce generácie. Svetový deň knihy podporuje pôžitok z kníh a čítania. My sme si tento deň pripomenuli v našej školskej knižnici. Žiaci sa v dvojiciach zahrali na spisovateľov, inšpiráciou im bol známy text od autorky Hany Zelinovej, a následne ho dotvorili krásnou ilustráciou.❤️😉👍

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty