,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU – PONOŽKOVÁ VÝZVA

Dnes sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu, ale aj Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Naučili sme sa, že aj napriek tomu, že sme ľudia rôzni, zdraví aj chorí, všetci sme na jednej lodi, žijeme na jednej Zemi, všetci sme si rovní a vzájomne sa máme rešpektovať. O obidvoch témach sme sa porozprávali, žiaci vyjadrili svoje názory a skúsenosti. Pozreli sme si prezentáciu a zaspievali sme si pieseň proti rasovej diskriminácii „Náš svet je pestrý“, ktorú naspievali viacerí slovenskí hudobní umelci.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty