,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SVETOVÝ DEŇ BEHU

Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby vo svete. My sme si tento deň pripomenuli zabehnutím symbolických dvoch kolečiek na školskom ihrisku.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty