,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SÚHRN ZMIEN V ŠKOLSKOM SEMAFORE K 4.2.2022

NOVINKY V ŠKOLSKOM SEMAFORE K 4.2.2022 🚦

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes aktualizovalo informácie v Školskom semafore spolu s prílohami.

🆕 NOVINKOU je „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“, na základe ktorého si môže žiak uplatniť výnimku z karantény v škole, školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách aj na základe pozitívneho Ag samotestu.

ℹ Aktualizované dokumenty s bližšími informáciami nájdete: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/👈

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty