,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/22

Na dnešný deň sa všetci už veľmi tešili.

Na to, ako sa žiaci rozlúčia s učiteľmi, knihami a úlohami. Nastáva prázdninový režim, kedy sa nebudú drať lavice, ale kolená.

Nebol to jednoduchý školský rok. Ale zvládli sme to. Mnoho malých i veľkých udalostí v škole vytvorili celok, ktorý môžeme pomenovať slovným spojením úspešný školský rok. Ale nebol by úspešný bez zamestnancov školy, pedagogických i nepedagogických. Nebol by úspešný bez podpory a pomoci rodičov. A nebol by úspešný bez pomoci zriaďovateľa.

Prajeme vám krásne leto plné nezabudnuteľných zážitkov, zábavy a oddychu.

S našimi štvrtákmi sa lúčime a úprimne im želáme do ďalšieho života a štúdia len to najlepšie!

Vidíme sa v septembri!

Pekné prázdniny všetkým!

S úctou

riaditeľka školy Mgr. Anna Miháliková

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty