,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci, zamestnanci školy!

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok, 05. septembra 2022, o 8:00 hod v areáli školy.

V tento deň nebude v prevádzke ŠKD ani ŠJ. Prevádzka ŠKD začne dňa 06.09., ranná prevádzka od 6.30 hod., popoludňajšia prevádzka do 16,00 hod.

Žiaci sú povinní odovzdať pred nástupom do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo je možné odovzdať aj elektronicky cez Školu na webe – v časti: COVID-19, znamienko + vpravo hore, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, alebo priniesť vytlačené a podpísané).

Po slávnostnom otvorení školského roka žiaci ZŠ odchádzajú domov.

Tešíme sa na Vás!

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty