,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

PYTAGORIÁDA

Dňa 08.12.2021 sa uskutočnilo súčasne na všetkých školách online školské kolo matematickej Pytagoriády v kategóriách P3 a P4. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 3. a 4. ročníka prítomní na vyučovaní. Úspešnými riešiteľmi postupujúcimi do okresného kola sú Natália Mišeková, Nina Elizabeth Gremanová, Michaela Mikulášiková, Adam Slanina, Hana Kubalová, Damian Bučko a Nelly Šandorová. GRATULUJEME!

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty