,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

PROJEKT MODULY

Od 12.10.2022 prebieha na našej škole projekt MODULY. Je to projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, inšpirovať učiteľov, priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. Projekt je zacielený pre I. stupeň ZŠ a prepája prostredie športových zväzov, klubov a organizácií so školským prostredím. Pán Herák z O2 športovej akadémie Mateja Tótha je vynikajúci tréner a žiaci sa tešia na každé stretnutie s ním.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty