,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

PRÍRODOVEDA V PRAXI

Vďaka rodine Ščípovej sme mohli prežiť hodinu prirodovedy v praxi – jar, prebúdzanie prírody, rodenie mláďat 🐐🐇🍀🪺

Ďakujeme.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty