,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

PRÍRODOVEDA V PRAXI

Dnes sme sa v rámci environmentálnej výchovy zahrali v prírode na rôzne zvieratká. Niekedy je takáto zmena prostredia úplne super. 💚🌲☀️🐖🐟🐓🐈

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty