,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

POZVÁNKA NA SÚŤAŽ

👋👋👋 Vážení rodiča! 👋👋👋

Dňa 28. mája 2022 sa na futbalovom ihrisku v Šintave uskutoční územné kolo súťaže „Hry Plameň 2022“, kde chceme po prvý raz predstaviť aj náš tím MLADÝCH HASIČOV zo ZŠ Jána Majku Dolná Streda 💪💪💪.

Každý žiak, ktorý sa zúčastní súťaže obdrží tlačivo „Súhlas rodičov“, do ktorého by sme poprosili dopísať telefónne číslo rodičov a v deň konania súťaže (28. mája 2022) pribaliť Vášmu – nášmu mladému 👨‍🚒 hasičovi 👨‍🚒 / 👩‍🚒hasičský👩‍🚒 opasok a kartičku poistenca. 👏

Zároveň Vás srdečne pozývame, aby ste prišli podporiť družstvo Mladých hasičov z Dolnej Stredy 👏

S pozdravom kolektív DHZ Dolná Streda

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE Územné kolo súťaže „HRY PLAMEŇ“ 2022 Komisia pre mládež pri ÚzV DPO SR Galanta na svojom zasadnutí, dňa 4. mája 2022, schválila termín a miesto uskutočnenia územnej súťaže „Hry PLAMEŇ“. Na základe uvedeného sa:​ Územné kolo hry „PLAMEŇ“ uskutoční dňa 28. mája 2022 od 09:00 hod. na futbalovom ihrisku v obci Šintava. Časový harmonogram: do 08:00 hod – príchod rozhodcov súťaže do 08:45 hod. – príchod súťažných družstiev a prezentácia (prezentácia súťažných družstiev prípravky) 09:00 hod. – zahájenie súťaže 09:15 hod. – plnenie súťažných disciplín. Pred začatím súťaže Plameň súťaž prípravky do 8 rokov. Súťažné disciplíny: • požiarny útok s prekážkami – medzinárodný (2 pokusy), • štafetový beh 400 m s prekážkami – medzinárodný (2 pokusy), • požiarny útok s vodou, • pretek jednotlivca

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty