,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

POZVÁNKA NA AKADÉMIU KU DŇU RODINY

Nie každý má to šťastie na „úplnú“ rodinu. Všetci však vieme, že mamou môže byť častokrát aj úplne iná osoba. Tá, ktorá deťom dáva nekončiacu lásku a obetavosť. Mnohokrát je mamou práve babička, ocko, teta, blízky rodinný priateľ. Tak isto je to aj v prípade, keď mamy dokážu zastúpiť úlohu otca. Rodina je jednoducho tam, kde je láska.

Preto by sme vás všetkých- maminky, babky, otcov, dedkov, sestry, bratov, chceli

pozvať na krátky program s názvom DEŇ RODINY,

ktorý si pre vás nacvičili vaše/naše deti.

Srdečne vás očakávame 26. mája o 16:00 v areáli školy.

Klobúk dolu pred VAMI všetkými, ktorí s láskou vychovávate tieto deti! 🤍

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty