,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

POPOLUDNIA V ŠKD

Je to tak! Škola Jána Majku je rodinnou školou svojou atmosférou aj pocitmi. Sme jedna veľká rodina aj v ŠKD pri úlohách, hrách, rozhovoroch, radosti z úspechov aj slzičkách pri sklamaní. Tak si ten Deň rodiny oslávime aj my v našom ŠKD 😀😀👍😀❤️

vychovávateľka: Helena Rajčová

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty