,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

V školskom roku 2022/2023 začíname s činnosťou od 19.09.2022. Žiaci za krúžky neplatia, odovzdajú škole Vzdelávací poukaz. Vybrať si môžu z nasledujúcej ponuky.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty