,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

POCTA VŠETKÝM ŽENÁM

Dnes deti z dramatického krúžku vystúpili hlavne pre všetky ženy, ktoré majú dnes svoj deň. ❤️🌷

Takto krásne sa im prihovorili:

…Keď Boh stvoril ženu, na šiesty deň, pracoval dlho do noci…Prišiel k nemu anjel a pýtal sa ho: “Prečo týmto tráviš toľko času?” A Boh na to odpovedal: “Vidíš všetky tie detaily, ktoré musím vyladiť, aby som ju vytvoril?“ “Musí byť schopná fungovať vo všetkých možných situáciách. Musí byť schopná držať naraz viac detí v náručí, vedieť ich objať tak, aby to objatie dokázalo všetko uzdraviť, od oškretého kolena až po zlomené srdce, a to všetko len s dvomi rukami. Dokáže uzdraviť samú seba, keď ochorie a dokáže pracovať 18 hodín denne”. Anjel bol ohromený. “Len dvoje ruky…nemožné!“ A toto je štandardný model?!Anjel podstúpil bližšie a dotkol sa ženy. “Veď si ju urobil tak hrozne mäkkou a jemnou, Pane.” “Áno, je jemná a nežná“, povedal Pán. “Ale urobil som ju tiež silnou. Ani si nevieš predstaviť, čo všetko zvládne a dokáže.“ “Dokáže premýšľať?“ pýtal sa anjel. Pán odpovedal: “Nielenže dokáže premýšľať, ale dokáže nájsť kompromisy a nájsť riešenie.“ Anjel sa dotkol tváre ženy….“Pane, zdá sa, že tvoje stvorenie sa rozpúšťa!“Nerozpúšťa….to sú slzy”, opravil Pán anjela. “A tie sú na čo?“ pýtal sa anjel. A Pán povedal: “Slzami prejaví svoju ľútosť, obavy, lásku, samotu, utrpenie i hrdosť. ”Toto spravilo na anjela veľký dojem. “Pane, ty si geniálny.” Myslíš na všetko. Žena je skutočne neobyčajne nádherná!“ “Áno to je.“ povedal Boh. “Má silu, ktorá ohromuje muža. Dokáže sa vysporiadať s problémami a uniesť ťažké rany osudu. Je v nej láska šťastie a múdrosť. Usmieva sa, i keď by kričala. Spieva, keď má chuť plakať, plače, keď je šťastná a smeje sa, keď má strach. Bojuje za to, v čo verí. Postaví sa zoči voči nespravodlivosti. Neprijme „nie”, ak vie o lepšom riešení. Daruje sa, aby jej rodina rozkvitala. Jej láska je bezpodmienečná. Jej srdce sa zlomí, keď jej príbuzní alebo priatelia zomrú, ale vždy dokáže nájsť silu sa s tým vyrovnať a žiť ďalej. Plače, keď jej deti vyhrávajú. Je šťastná, keď sú jej priatelia v poriadku. Teší sa, keď počuje o svadbe alebo narodení. Vie, že jeden bozk a jedno objatie môže uzdraviť aj zlomené srdce. Anjel sa zamyslel a povedal: “Takže je to dokonalá bytosť?” “Nie”, odpovedal Boh. “Má jeden veľký nedostatok. Zabúda, akú má hodnotu…“ ❤️

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty