,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ODKRYTIE PAMÄTNEJ TABULE

19.oktobra 2022 bola v Dolnej Strede odhalená pamätná tabuľa rodáka z Dolnej Stredy Vojtecha Mihálika, (* 1926, Dolná Streda – † 2001, Bratislava) významného básnika, prekladateľa a publicistu, ktorý pre Dolnú Stredu veľa znamenal. Aj keď sú jeho texty pre našich žiakov ešte veľmi zložité, na jeho počesť dnes dve z jeho básní prečítali.

Tu je jedna pre dospelákov, ktorí už jeho slová pochopia. Krásna a pravdivá báseň!

SVET BOHATÝ JE

Svet bohatý je v prostej ľudskej miere –

smiešky a slzy pozorne si stráž:

neľutuj vecí, ktoré život berie,

len za tými smúť, čo sám postrácaš.

Nech by si prešiel zakliatymi krajmi,

nech náhly úder preťal by ti hruď,

ak si bol k svojim darom ľahostajný,

nevyhovárajže sa na osud.

Načo si čuchrať vlastné zlaté perie?

Nie páva, iba orla stíha pád.

Neľutuj vecí, čo ti život berie:

chci ich mať toľko, aby mal čo brať.

Sme vďační, že sme mohli vidieť tento slávnostný akt.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty