,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

MEDZINÁRODNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ – OLYMPIJSKÝ DEŇ

Na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, vzdelávanie a poznávanie, ponúka Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) rôznym subjektom príležitosť organizovať oslavy Olympijského dňa pre všetkých. Olympijský deň je najväčšie a najtradičnejšie podujatie, ktoré zastrešuje SOŠV. Na Slovensku dostáva do pohybu tisíce ľudí.

Medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje už od roku 1948 – vždy 23. júna. Tento deň bol vyhlásený na počesť 23. júna 1894, keď bol na pôde parížskej univerzity Sorbonna založený Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a zároveň bolo prijaté rozhodnutie o obnovení olympijských hier.

Oslavy Olympijského dňa na Slovensku však pravidelne zahŕňajú v duchu štyroch hlavných pilierov, ktorými sú POHYB, VZDELÁVANIE, POZNÁVANIE A SPOLOČNE PRE LEPŠÍ SVET aj ďalšie športové, ale aj kultúrne, vedomostné, či „fun“ aktivity. Medzinárodný športový deň sme si pripomenuli aj my v ŠKD. Počasie nám prialo, slniečko hrialo a žiaci sa mohli aspoň zabaviť a zasúťažiť si na školskom ihrisku. 😉🌞😊

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty