,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

24. októbra sa konala oslava Medzinárodného dňa školských knižníc v rámci 18. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Tohoročnou témou bolo „Ako máme radi našu školskú knižnicu“. Cieľom osláv bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako ich poslaním bolo vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent. Pridanou hodnotou bolo vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, v ktorých by všetci aj po skončení uvedených osláv navzájom spolupracovali, podporovali svoje čitateľské záujmy a zdokonaľovali svoje životné zručnosti.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty