,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

V našej škole od septembra úspešne pracuje záujmový krúžok Mladý hasič pod vedením pánov z Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Strede, predovšetkým pána Ing. Mariána Slabého. Žiaci sa na krúžku intenzívne pripravujú na súťaž mladých hasičov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov nám predviedli, čo všetko sa už naučili a páni hasiči dovolili nám všetkým, aby sme si to vyskúšali.

Ďakujeme.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty