,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

EXKURZIA DO LEVÍC

Vzdelávacie Atlantis Centrum v Leviciach patrí do siete jedinečných zážitkových centier. Po dnešnom dni už vieme prečo. 😉

Už pri príchode tam na nás čakalo množstvo interaktívnych objektov, ktoré si žiaci mohli vyskúšať a presvedčiť sa, že zákony prírody fungujú neomylne. Potom nasledovala prednáška o ľudskom tele, no a napokon sme sa nebáli vstúpiť do iného sveta a zažiť virtuálnu realitu. Samozrejme, nechýbal ani nákup suvenírov, ktoré nám dnešný deň budú pripomínať spolu s novými zážitkami, ktoré sme si so sebou odniesli. ❤️🙂😉😍👍

Mgr. Petra Hrčková

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty