,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

EXKURZIA DO HVEZDÁRNE

#planetárium #farmaMadonan

Máme za sebou krásny deň.

13.06.2022 sme sa zúčastnili na exkurzii do Planetária a hvezdárne M. R. Štefánika v Hlohovci. Hlohovec je jedno z málo miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium. V sále s kapacitou 56 miest je umiestnené planetárium ZKP-2, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný.

My sme si pozreli programy s názvom:

 Fantastická cesta a Vesmírne cesty, zoznámili sme sa so základnými údajmi o slnečnej sústave, so súhvezdiami letnej oblohy a ich legendami. Zahrali sme sa na cestovateľov, spoznávali nočnú oblohu na severnom póle alebo v rovníkovej Afrike. 

Program bol doplnený orientáciou na oblohe a celý trval  približne 1,5 hod. Využili sme možnosť pozorovania Slnka a oboznámili sme sa s ďalekohľadom. Hvezdáreň v Hlohovci bola oddychovka, pre niektorých doslova. Ale nečudo, tma a nad hlavou len hviezdy.

Potom sme sa odviezli do Bojničiek. V Madonane sme sa odviazali a vybláznili. Super zážitok!

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty