,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

V rámci environmentálnej výchovy sme s našimi štvrtákmi vymysleli, že sa zahráme na bádateľov. Rozdelili sa do skupín, vyžrebovali si tému: LES, ŽIVOČÍCHY, VODA 🌲🐿️🦮💧💦 To, aká spolupráca nastala, som naozaj nečakala. Ich úlohou bolo, nahromadiť počas 3 týždňov, čo najviac materiálov k ich téme. Všetko som nechala na nich. Spôsob ich komunikácie (telefón, internet, osobné stretnutia), aj spôsob, akým budú pracovať… Poňali to veľmi zodpovedne! Rozdelili si úlohy, určili si riaditeľa ich “kancelárie”. Dnes je deň D, kedy všetko priniesli do školy, ja som im poskytla len veľké plagáty na ich tvorenie a realizáciu. Z niektorých som doslova dojatá! 🥹❤️ Stretávali sa osobne, dohadovali sa, kto a čo má zohnať, hľadali aj priamo vonku v prírode. Na finálny výsledok potrebujeme ešte pár hodín, ale určite sa vám pochválime. Zatiaľ len malá ukážka. Tri pracoviská v plnom prúde. Chýba nám ešte jeden člen, ktorý tiež veľa pracoval, ale počkáme aj na neho a všetko dotiahneme dokonca. Mám rada “iné” úlohy a zjavne deti tiež. 🙂 p. učiteľka Lenka

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty