,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ENVIRONMENTÁLNA KRIMINALITA

16.11.2021 k nám opäť zavítala naša pani preventistka p.Kollárová, ktorá nám tentokrát porozprávala o environmentálnej kriminalite. Vysvetlili sme si, čo tvorí prírodu, prečo a ako ju treba chrániť. Bola veľmi milo prekvapená, koľko žiaci vedia o separovaní. Štvrtáci využili svoje nadobudnuté vedomosti z vlastivedy a vymenovali nám všetky chránené parky. Pani preventistka im následne rozdala obrázky rôznych zvierat a rastlín a ich úlohou bolo vybrať iba tie, ktoré sú chránené. Ďalšia aktivita bola o dodržiavaní zákonov v životnom prostredí, kde na základe prečítaných informácií vyhľadali obrázok, ktorý patril k textu. Počas sledovania prezentácie sme sa dozvedeli, že trestným činom je pytliactvo, ničenie rastlín, nelegálne skládky. Aj deti môžu prispieť k ochrane prírody, napríklad tým, že nebudú vytvárať odpad, môžu upratať kúsok prírody alebo zasadiť strom. Zahrali sa hru, pri ktorej hádali ako dlho trvá rôznym predmetom, kým sa v prírode samé rozložia. Na záver si pozreli rozprávku o Detektívke Eme, ktorá riešila prípad – hľadala vinníka, ktorý nechal odpadky po pikniku v parku, a zároveň s kamarátmi sledovala hasenie lesného požiaru. Potom nám už neostalo iné, len sa rozlúčiť a poďakovať za darčeky, ktoré si pre nás pripravila pani preventistka- reflexné pásiky a zrkadielka a niektorí si vyskúšali aj putá. 😂🙂😉😍👍

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty