,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ENVIRONMENÁLNA VÝCHOVA

V januári sme na environmentálnu tému “Nevyhodím, použijem” priniesli do našej školy troška zimy. Sneh nám v našich končinách už niekoľko rokov chýba, preto sme sa naučili, že nie vždy všetko, čo je staré a použité, nemôžeme premeniť na niečo, z čoho by sme si mohli urobiť radosť. Tentokrát to boli takýto milí snehuliaci. 🤍❄️⛄️

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty