,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

DEŇ PIKNIKOV

Medzinárodný deň piknikov u nás v škole ☺️🌞

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty