,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

CELKOVÉ HODNOTENIE NA KONCI 1. POLROKA

Vážení rodičia!

V pondelok, 31.01.2022 prebieha riadne vyučovanie. Počas piatej vyučovacej hodiny triedne učiteľky vyhodnotia výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok a rozdajú žiakom Výpis klasifikácie prospechu a správania.

Polročné prázdniny sú jeden deň, piatok 04.02.2022. V pondelok 07.02.2022 sa riadne vyučuje.

Mgr. Anna Miháliková

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty