,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

BLOKOVÉ VYUČOVANIE – POJMOVÉ MAPY

Naši žiaci si na hodinách prírodovedy a v ŠKD v rámci environmentálnej výchovy pripomenuli, aká dôležitá je pre náš život príroda, aká je múdra, úžasná a ako je v nej všetko navzájom prepojené. Vysvetlili sme si, že my ľudia, sme na tejto našej Zemi “len na návšteve”, preto by sme sa k nej mali správať úctivo. Aj takýmto spôsobom sa snažíme v deťoch vzbudiť lásku k prírode💚

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty