,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE ČARO SLOVA

Dňa 09.03.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Čaro slova. Žiaci 2. – 4. ročníka sa predviedli v recitovaní pripravených textov.

V kategórii poézia sa na 3. mieste umiestnila Vivienne Slížová (2. ročník) a Matias Slanina (3. ročník).

2. miesto získali Martin Riška a Viktória Žigová (obaja z 3.A).

1. miesto obsadil Ján Bohuslav Kamas (2. ročník).

Keďže prózu si na prednes vybralo menej žiakov, v tejto kategórii sme vybrali dve miesta.

2. miesto získal David Sliž (4. ročník) a

na 1. mieste sa umiestnil Adam Slanina (3. ročník).

Veľmi milo nás svojou recitáciou prekvapili žiaci 1. ročníka, ktorí si mimo súťaž pripravili spoločne prednes poézie.

Všetci žiaci boli náramne šikovní, za čo ich chválime a víťazom gratulujeme.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty