Deň: 13. mája 2022

O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predstavilo minulý rok pilotný projekt Moduly, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej výchovy viac zaujímavých a inovatívnych prvkov. V pilotnom ročníku získala grant jedna desiatka organizácií. Medzi nimi aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Po dlhom období, počas ktorého v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie žiaci nemohli športovať, je takýto projekt vítaný. Moduly …

O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA Čítajte viac »

PONUKA POMÔCOK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Ponuka školských pomôcok – Skvelko Vážení rodičia! Pripravili pre vaše deti zoznamy pomôcok na budúci školský rok 2022/2023 s možnosťou nákupu cez internet. V týchto dňoch ste dostali domov aj letáčiky s podrobnejšími informáciami. Papierové zoznamy dostali žiaci aj domov. Ako nakúpiť potrebné školské pomôcky z pohodlia domova? Kliknite na link: https://www.daffer.sk/16305 , zobrazí sa Vám na …

PONUKA POMÔCOK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 Čítajte viac »

DEŇ MATIEK

Jedného dňa sa Thomas Edison vrátil domov zo školy a podal svojej mame papier, ktorý zmenil jeho život. Povedal jej: „Môj učiteľ mi dal tento papier a povedal mi, aby som ho dal mame.“ Oči jeho mamy boli plné sĺz, keď následne list čítala nahlas svojmu synovi: „Váš syn je génius. Táto škola je pre …

DEŇ MATIEK Čítajte viac »

MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

V našej škole od septembra úspešne pracuje záujmový krúžok Mladý hasič pod vedením pánov z Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Strede, predovšetkým pána Ing. Mariána Slabého. Žiaci sa na krúžku intenzívne pripravujú na súťaž mladých hasičov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov nám predviedli, čo všetko sa už naučili a páni hasiči dovolili nám všetkým, aby …

MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV Čítajte viac »

NÁVŠTEVA PANI PREVENTISTKY

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante (ďalej len CPPPaP ) na základe dlhoročnej kvalitnej spolupráce s našou školou v oblasti preventívnej starostlivosti, realizuje pre žiakov školy skupinové aktivity – odbornú starostlivosť v oblasti prevencie – zameranú na: vytváranie pozitívnejšej sociálnej klímy a vzťahov v triede, na rozvoj empatie, na ovládanie impulzívnosti a zvládnutie svojho hnevu konštruktívnym spôsobom, na riešenie problémov Pani preventistka Mgr.Kristína …

NÁVŠTEVA PANI PREVENTISTKY Čítajte viac »

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA

V piatok, 29.04.2022 bol Medzinárodný deň tanca. My sme si ho pripomenuli v pondelok, 02.05.2022, popoludní tanečno-speváckou súťažou. Žiaci sa na ňu veľmi tešili a zodpovedne pripravovali. Niektorí vystupovali jednotlivo, iní so svojim kamarátom. Prvé miesto získali Lukáško a Fedorko (1. a 2. ročník), ktorí súťaž odštartovali hneď ako prví, a pri ktorých nám hneď …

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA Čítajte viac »

PONUKA LETNÉHO TÁBORA

Vážení rodičia, dostali sme do školy ponuky táborov pre deti počas letných prázdnin. Nech sa páči, možno sa vám zídu. Letný futbalový kemp v ŠKF Sereď sa blíži. Neviete, čo bude vaše dieťa robiť počas letných prázdnin? Čo tak mu dopriať poriadnu dávku kvalitných tréningov a hlavne veľa zábavy? Letný futbalový kemp sa bude konať …

PONUKA LETNÉHO TÁBORA Čítajte viac »

SVETOVÝ DEŇ KNIHY

Oslava Svetového dňa knihy je prejavom úcty tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu vzostupu ľudstva, ocenením knihy nielen ako prostriedku a výsledku poznania, ale aj jeho uchovania pre budúce generácie. Svetový deň knihy podporuje pôžitok z kníh a čítania. My sme si tento deň pripomenuli v našej školskej knižnici. …

SVETOVÝ DEŇ KNIHY Čítajte viac »