Deň: 18. novembra 2021

ENVIRONMENTÁLNA KRIMINALITA

16.11.2021 k nám opäť zavítala naša pani preventistka p.Kollárová, ktorá nám tentokrát porozprávala o environmentálnej kriminalite. Vysvetlili sme si, čo tvorí prírodu, prečo a ako ju treba chrániť. Bola veľmi milo prekvapená, koľko žiaci vedia o separovaní. Štvrtáci využili svoje nadobudnuté vedomosti z vlastivedy a vymenovali nám všetky chránené parky. Pani preventistka im následne rozdala …

ENVIRONMENTÁLNA KRIMINALITA Čítajte viac »

SVETOVÝ DEŇ BEHU

Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby vo svete. My sme si tento deň pripomenuli zabehnutím symbolických dvoch kolečiek na školskom ihrisku.