,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

1. APRÍL

Okrem toho, že 1.apríl patrí vtáctvu, patrí aj medzi najzábavnejšie dni v roku. Ľudia si zo seba uťahujú a dobre sa na tom zabávajú. V starej Indii počas sviatku Huli, ktorý oslavovali od 30. marca do 1. apríla, ľudia vyrazili do ulíc na veľkolepé karnevaly. Súčasťou osláv boli hry, na ktorých museli ľudia plniť nezmyselné úlohy. Aj my sme počas tohto dňa prežili plno zábavy. Žiaci si pripravili pre kamarátov drobné lapajstvá, pri ktorých ich nachytali, pani učiteľky sa v triedach vymenili a napísali so žiakmi akože písomky zamerané na opakovanie celoročného učiva, poobliekali sme si naopak tričká, vymenili papuče.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty